Thomas STUTCHBURY, 1876-1941

Thomas STUTCHBURY, 1876-1941