Amelia Yeates marriage to William Noyes in 1872

Amelia Yeates marriage to William Noyes in 1872